Indledning
Produkter
  
  
  
  
  
  
  
Produktion
Levering
Indkøb
Salg
Kontakt
Brugte maskiner
Dansk
Tysk
Polsk
Fransk
Engelsk
 

PLANTER

For at kunne producere de helt rigtige juletræer har vi 
i 1981 anlagt planteskole på ialt ca. 34 ha.

Vi har specialiseret os i produktion af planter til brug i juletræs- og klippegrøntkulturer, hovedsagligt indenfor arterne nordmannsgran og nobilis.

Vi afprøver dog også til stadighed forskellige nye Abies sorter som f.eks. lasiocarpa, fraserii, magnifica og concolor, men også egne provenienser af nordmannsgran og nobilis.

T.H.Thomsen a/s har siden starten i 1975 forsøgt at udvælge de provenienser og det plantemateriale, der grundet vores markedskendskab på de rigtige boniteter sikrer os et optimalt og kvalitativt godt produkt og udbytte. 

 

 
Frøplantage nobilis afd. 40 anlagt 1984

FRØ

T.H.Thomsen a/s har anlagt egne frøplantager for at sikre en stabil frøforsyning. Udover dette købes selvfølgelig frø fra anerkendte frøhandlere, der til hver en tid sikrer udgangspunkt for gode planter og dermed gode juletræer.

Vi har anlagt nogle nobilisfrøplantager og en nordmannsfrøplantage, hvorfra vi har høstet frø de senste år.

 

T.H.THOMSEN A/S, HÆRVEJEN 56, DK-6330 PADBORG TLF: +45 7467 1835 FAX: +45 7467 4256